Theo ông Nguyễn Đức Chung,  Hà Nội sẽ ứng tiền đề đẩy nhanh tiến độ phá dỡ phần sai phép tại 8B Lê Trực, toàn bộ chi phí chủ đầu tư phải hoàn trả.

“Ở giai đoạn 1 do phương tiện phá dỡ cũ, nhà 8B Lê Trực lại xây kiên cố nên mọi việc tiến hành chậm. Nay thành phố đã thay công ty phá dỡ với công nghệ mới, cho phép ngăn một nửa đường Nguyễn Trung Trực để cắt tầng nhanh hơn", ông Chung thông tin.

Lãnh đạo Hà Nội cho biết, đã phong tỏa tải khoản chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực

Cũng theo lãnh đạo UBND Hà Nội, vừa qua chủ đầu tư, là thương binh hạng 3/4, đã kích động một số người đã mua căn hộ gửi đơn thư khiếu nại đi các nơi. “Tuy nhiên, toàn bộ sai phạm của chủ đầu tư 8B Lê Trực đã được Thanh tra Thành phố kết luận. Do vậy, những kiến nghị đó không có căn cứ. Thành phố sẽ thực hiện nghiêm túc và không để chủ đầu tư kéo dài thời gian vi phạm", ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Chủ tịch Hà Nội cho biết, thành phố đã ra văn bản và phong tỏa tài khoản của chủ đầu tư. Trước mắt, để đầy nhanh tiến độ, thành phố giao cho UBND quận Ba Đình tạm thời ứng tiền ngân sách cho việc phá dỡ. Nhưng toàn bộ chi phí phá dỡ, tiền lãi phát sinh, chủ đầu tư 8B Lê Trực phải chịu.

Hà Nội đã rà soát các dự án của chủ đầu tư này, nếu sai phạm tại 8B Lê Trực không khắc phục nghiêm túc sẽ không được tiếp tục đầu tư trên địa bàn thành phố.

CL