Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những công lao, đóng góp của cán bộ nữ, người có công trong tỉnh Vĩnh Long đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn người có công tỉnh Vĩnh Long

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác cán bộ nữ ở tỉnh Vĩnh Long thời gian qua có nhiều đổi mới và phát triển. Đội ngũ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo quản lý trong các cơ quan, đơn vị các cấp ngày càng được nâng lên.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Vĩnh Long cần tạo điều kiện, động viên cán bộ nữ trên các lĩnh vực để đội ngũ cán bộ nữ phát triển toàn diện, từng bước vươn lên, khẳng định vai trò, vị trí của mình trên mọi cương vị công tác. 

Bên cạnh đó, tỉnh cần tập trung công tác quy hoạch xây dựng cán bộ nữ trách nhiệm, có năng lực, chú trọng tạo nguồn, giới thiệu, đào tạo cán bộ từ cơ sở. Phó Chủ tịch nước mong muốn, các cán bộ nữ và người có công tỉnh Vĩnh Long tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần giữ vững tình hình chính trị tại địa phương. 

Tiếp tục giáo dục truyền thống cho con cháu, thế hệ trẻ, các tầng lớp nhân dân về truyền thống cách mạng của đất nước; tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương những ý kiến quý báu, thiết thực nhằm phấn đấu xây dựng tỉnh Vĩnh Long nói riêng và đất nước nói chung ngày càng phát triển giàu mạnh…

PV (TTXVN)