Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư của ấp Đồng Tâm, đại diện Ban công tác Mặt trận ấp Đồng Tâm đã ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua báo cáo sơ kết cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc ở Đồng Tâm luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nhiệt tình với phong trào chung của ấp. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, Ban công tác Mặt trận đã tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương)

Nhân dân trong ấp luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, kết cấu hạ tầng như điện, đường, trường, trạm ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đạt được, Ban vận động ấp Đồng Tâm đề ra 10 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đồng bào các dân tộc ở Đồng Tâm tiếp tục thực hiện theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đăng ký hộ gia đình văn hóa đạt 100%, đăng ký ấp không có ma túy, không có tệ nạn xã hội. 

Đồng bào các dân tộc trong ấp quan tâm giúp đỡ các hộ còn nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Các cháu trong độ tuổi đến lớp đạt 100%; từ 90% - 95% hộ đạt gia đình văn hóa; giữ vững danh hiệu ấp văn hóa.

l Chiều 12-11, tại Bình Dương, đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Dương về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, ông Trần Trọng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Bình Dương đã báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2017-2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, phong trào thi đua yêu nước tại Bình Dương đạt nhiều kết quả nổi bật, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo động lực hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. 

Kinh tế phát triển, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng được củng cố tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực tích cực của tỉnh Bình Dương trong công tác thi đua khen thưởng; đồng thời đánh giá, các phong trào thi đua yêu nước tại Bình Dương đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo động lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, đưa Bình Dương trở thành một trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế năng động trong cả nước. 

Hiện, Bình Dương đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hay như: Mô hình hiệp sĩ ở các xã, phường, thị trấn, phong trào phòng, chống tội phạm từ các tổ nhân dân tự quản...

Phó Chủ tịch nước lưu ý Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với các phong trào thi đua yêu nước của cả nước, quan tâm đến các phong trào thi đua gắn với người lao động, tổ chức công đoàn. Cùng với đó, Bình Dương cần chú ý nhiều hơn về công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua để tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng khu dân cư.

PV