Tham dự và chỉ đạo ĐH có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng 338 đại biểu điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020.

Trong 5 năm qua, tỉnh Quảng Bình là địa phương gặp nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả của sự cố môi trường biển, thiên tai và dịch bệnh COVID-19.  Nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành Trung ương, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự năng động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, đoàn kết nhất trí và nỗ lực, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đã phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

ĐH thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V (giai đoạn 2021-2025).

Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định: 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và phát triển rộng khắp ở tất cả các lĩnh vực, các vùng miền, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trong các tầng lớp Nhân dân, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Cùng với các phong trào thi đua, công tác khen thưởng luôn được quan tâm, đảm bảo kịp thời, toàn diện trên mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế, đặc biệt là đối với những người trực tiếp lao động sản xuất. Việc kết hợp hài hòa giữa các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đã kịp thời động viên, khích lệ, tạo sức lan toả để khen thưởng có tác dụng thực sự và thi đua có ý nghĩa thiết thực. Từ thực tiễn sinh động của phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân thiệt hại do lũ và trẻ em tỉnh Quảng Bình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương khen ngợi những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương và khen thưởng tại ĐH thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc tới nhân dân vùng lũ Quảng Bình bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ; đồng thời, trao tặng nhân dân vùng lũ Quảng Bình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tổng số tiền 1 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tỉnh Quảng Bình.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thay mặt Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ trao tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc của tỉnh Quảng Bình.

Tại ĐH thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình có 2 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 1 tập thể và 13 cá nhân được trao tặng tặng Huân chương Lao động hạng Nhì;  1 tập thể và 27 cá nhân tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 6 tập thể được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Sông Lam-Xuân Thi