Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống xã hội, khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước tỉnh An Giang trong 5 năm qua, đây cũng là ngày hội để tôn vinh những tấm gương điển hình xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh thời gian qua. 

Giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua yêu nước tỉnh An Giang liên tục phát triển trên tất cả lĩnh vực, được nhân dân tham gia hưởng ứng sôi nổi, mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước của nhân dân tỉnh An Giang trong thời kỳ mới. 

Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân tham gia.

Thời gian qua tỉnh An Giang đã phát động, triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương phát động với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Trong đó, phong trào xây dựng nông thôn mới tại An Giang nổi lên như một điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước, khi toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó có 1 huyện nông thôn mới là huyện Thoại Sơn và 2 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là Châu Đốc và Long Xuyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận.

Các gương điển hình giao lưu tại Đại hội.

Đến hết tháng 8-2020, An Giang có 3 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao; có 61/119 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, đạt tỷ lệ 51,26%. An Giang cũng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất về thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tại Đại hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng cho đồng chí Vương Bình Thạnh, Nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. 

Đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng cho ông Phan Văn Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng cho đồng chí Vương Bình Thạnh, Nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
Đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng cho ông Phan Văn Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước cho 11 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 54 tập thể và 170 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh An Giang giai đoạn 2015 – 2020.


Trần Lĩnh