Tại phiên họp này, Ủy ban Tư pháp tiến hành thẩm tra các nội dung: Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016; Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2016 và Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Kiểm sát năm 2016; Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về công tác của ngành Tòa án năm 2016 và Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Tòa án năm 2016; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2016; Tờ trình của Chánh án TAND tối cao về việc đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn giám sát Thẩm phán quốc gia; Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016.

Trong năm 2016, với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Chính phủ, sự nỗ lực cao của các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế, kéo giảm đáng kể, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Công tác giải quyết, xét xử các loại án tiếp tục có những chuyển biến, tiến bộ, hạn chế ở mức thấp nhất số lượng vụ án để quá hạn luật định do lỗi của tòa án; đã đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án lớn, trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm. Việc tranh tụng tại phiên tòa được đẩy mạnh. Việc xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án đã có những chuyển biến tích cực…

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Ủy ban Tư pháp.

Nêu rõ các báo cáo cần có sự đánh giá nhất quán về những vấn đề lớn, có tác động tới đời sống xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần đề cập tới công tác dự báo tình hình tội phạm trong thời gian tới đây; đi sâu phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan, biện pháp khắc phục. Công tác của ngành Tòa án, Kiểm sát, thi hành án cần nêu những địa chỉ cụ thể, tránh đề cập chung chung...

PV