Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Phùng Xuân Nhạ…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng với cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, các kết quả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã đóng góp thiết thực vào việc cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần xây dựng dự thảo và phản biện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước... 

Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích và những đóng góp quan trọng của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Những kết quả đó đã góp phần tạo nên diện mạo và tiềm lực mới của nền khoa học xã hội Việt Nam theo hướng tiên tiến, hiện đại, ngày càng hội nhập sâu vào cộng đồng khoa học quốc tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm đồng chí GS.TS Nguyễn Quang Huấn làm Chủ tịch Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, khoa học xã hội Việt Nam nói chung và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nói riêng đã cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng hệ thống quan điểm phát triển đất nước, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ; tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng; khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức.

Chủ tịch nước cùng các cán bộ Bảo tàng dân tộc học

Đặc biệt, khoa học xã hội và nhân văn đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước; khẳng định lịch sử hình thành và phát triển dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, bảo tồn và phát huy các giá trị và bản sắc văn hóa Việt Nam. 

Nhân dịp này, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Quang Thuấn giữ cương vị Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng. 

* Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, làm việc với tập thể lãnh đạo, các nhà khoa học, cán bộ, công chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhân kỷ niệm Ngày khoa học Công nghệ và kỷ niệm 41 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Ghi nhận các ý kiến, những kiến nghị, đề xuất được các nhà khoa học nêu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: “Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, coi đây là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đã được khẳng định qua văn kiện các kỳ Đại hội Đảng”.

Chủ tịch nước cũng lưu ý, thời gian tới, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam cần chú trọng phát triển khoa học, công nghệ có trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học, công nghệ, xem đó là khâu đột phá để thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả của khoa học, công nghệ, tạo động lực cho các nhà khoa học cống hiến cho đất nước…

Cũng trong sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đây là ngôi nhà văn hóa chung nơi giới thiệu, tôn vinh bản sắc, phong tục văn hóa của 54 dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Tâm Phạm