Biểu dương, chúc mừng sự trưởng thành, lớn mạnh và những đóng góp to lớn của lực lượng Công an TP Hà Nội trong thời gian qua, đồng chí Bí Thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, những đóng góp to lớn của lực lượng Công an TP đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước trong các thời kỳ lịch sử. 

Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Công an TP Hà Nội cần tiếp tục chủ động phối hợp với các cấp, các ngành thành phố làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Đồng chí Hoàng Trung Hải tặng hoa chúc mừng lực lượng ANND và CSND Công an Hà Nội nhân ngày truyền thống

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội phải nắm chắc, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời, tham mưu, đề xuất Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, cấp uỷ, chính quyền các cấp có các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, đối sách phù hợp, hiệu quả để ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. 

Thường xuyên tổ chức các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đề cao tinh thần tuân thủ luật pháp, cải cách tư pháp; tăng cường thực hiện các giải pháp mang tính đột phá trong phòng, chống các loại tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác. 

"Công an thành phố cần gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân để công tác và chiến đấu; nâng cao hiệu quả phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác bảo đảm an ninh trật tự", đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

* Cùng ngày, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Sơ kết 1 năm thực hiện thông tư số 09 của Bộ Công an quy định điều lệnh Cảnh sát Khu vực. Hội nghị đã kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; Tổng kết, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đóng góp quan trọng cùng toàn lực lượng Công an bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và đối ngoại quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô trong thời gian tới.

Trần Xuân