Đây là đợt vận động nhằm hỗ trợ đồng bào phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gây ra, góp phần hạn chế những nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ, đời sống của người dân, thiệt hại kinh tế cũng như trật tự, an toàn xã hội. Để đợt vận động đạt hiệu quả cao, Bộ TT&TT giao Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 phối hợp, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để triển khai thực hiện kế hoạch vận động nhắn tin: “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19” bằng cách gửi tin nhắn đến tất cả các thuê bao di động trên cả nước.

 Với cú pháp “CV n gửi 1407” (trong đó, n là số lần ủng hộ), mỗi tin nhắn khách hàng sẽ đóng góp 20 ngàn đồng nhân với n lần. Trong đó, n giới hạn từ 1 đến 100. Điện thoại hỗ trợ: 19001530. Website:1400.vn. Đợt vận động “Toàn dân ủng hộ, phòng chống dịch bệnh COVID-19” kéo dài từ ngày 19/3 đến hết ngày 18/6/2020.


H.Thanh