Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, việc điều động, phân công cán bộ là do thẩm quyền của tổ chức, còn cán bộ được điều động nếu cảm thấy khả năng, trình độ của mình không phù hợp thì có quyền báo cáo, đề đạt với tổ chức, quyền quyết định cuối cùng vẫn là do tổ chức.

“Tôi nghĩ trước tiên là cán bộ phải chấp hành quyết định của tổ chức, còn vấn đề khiếu nại, tâm tư, nguyện vọng như thế nào thì tổ chức sẽ xem xét. Quan trọng là cán bộ, đảng viên phải chấp hành quyết định của tổ chức” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhận định, lý do ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức chỉ vài giờ sau khi nhận quyết định điều động giữ chức vụ mới có thể là do ông Hải nhận thấy khả năng của mình chưa hợp chuyên môn với công việc mới được phân công, có thể không hoàn thành được nhiệm vụ nếu nhận.

“Nếu thấy khả năng mình không hoàn thành được công việc phân công thì họ từ chối. Tuy nhiên cần nhắc lại, phân công cán bộ là quyền của các cơ quan quản lý cán bộ. Cán bộ có nguyện vọng xin chuyển vị trí khác hoặc không làm vị trí đó, nhưng quyền quyết định là cơ quan quản lý cán bộ căn cứ vào yêu cầu, năng lực, trình độ và yêu cầu thực tế của công việc”, ông phân tích.

Vì thế, theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, việc ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức có thể hiểu là không chấp hành quyết định của tổ chức. “Không chấp hành quyết định của tổ chức thì nhất định phải xem xét xử lý, vì quy định của Đảng, Nhà nước như thế rồi. Đương nhiên cơ quan sử dụng cán bộ phải xét đến nguyện vọng của cán bộ. Nhưng cán bộ phải chấp hành công việc mà Đảng, Nhà nước phân công” – Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nêu rõ.


A.Quỳnh