Cùng tham dự hội nghị, về phía các cơ quan Trung ương có Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải; Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Tấn Công cùng đại diện lãnh đạo một số Vụ chuyên môn của các Ban Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV PVN; đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc PVN; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Thành viên HĐTV, các Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tập đoàn.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn đã trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

 Kết quả năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đã về đích trước 3 đến 53 ngày hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao thực hiện trong năm 2017. Đặc biệt, sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 1,29 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 6,81%; nộp ngân sách Nhà nước, vượt 22,9 nghìn tỷ đồng so với kế đề ra, đã góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách trung ương năm 2017.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn cũng chỉ rõ một số khó khăn, tồn tại không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn trong năm 2017 mà còn ảnh hưởng đến phát triển bền vững của Tập đoàn trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Trước những dự báo đầy thách thức, khó khăn trong năm 2018, song với quyết tâm cao nhất và trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ và nhân dân, bằng những giải pháp quyết liệt, cụ thể, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn khẳng định: Năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhất định sẽ hoàn thành toàn diện và về đích trước kế hoạch tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện các đơn vị thành viên trình bày nhiều tham luận với những nội dung phong phú, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng với tinh thần thẳng thắn và khách quan, chỉ rõ những tồn tại, khó khăn, đồng thời cũng nêu ra các cơ hội và thác thức, từ đó đề xuất các kiến nghị và giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt nhất các mục tiêu kế hoạch của từng đơn vị và của Tập đoàn trong năm 2018, tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận những đóng góp quan trọng của PVN cho nền kinh tế đất nước năm 2017. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng tập thể ngành dầu khí đã nỗ lực hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu sản xuất Chính phủ giao. Các chỉ tiêu đều về đích trước kế hoạch năm, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP và cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017. Cụ thể đã nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 97,5 nghìn tỷ đồng, vượt 22,9 nghìn tỷ đồng (vượt 30,8%) so với kế hoạch năm, tăng 8,0% so với năm 2016.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, có thể khách quan đánh giá năm 2017 là năm khó khăn nhất đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong suốt chặng đường hơn 40 năm xây dựng và phát triển; một số khó khăn, tồn tại không chỉ ảnh hưởng đến Tập đoàn trong năm 2017 mà sẽ còn ảnh hưởng đến phát triển bền vững của Tập đoàn trong năm 2018 và những năm tiếp theo đó là: Gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2017 đạt thấp hơn nhiều so với mục tiêu chiến lược đề ra; nếu so với mục tiêu Chiến lược phát triển ngành đề ra ở trong nước là 20-30 triệu tấn/năm và ở nước ngoài là 8-12 triệu tấn/năm (tổng cộng là 28-42 triệu tấn/năm) thì năm 2016, và 2017 đều không hoàn thành và đạt thấp hơn nhiều so với mục tiêu chiến lược đề ra (năm 2016 đạt 16,66 triệu tấn quy dầu và năm 2017 đạt 4,0 triệu tấn quy dầu). 

 Hầu hết các mỏ đều đã khai thác trong thời gian dài và hiện tại đang trong giai đoạn cuối dẫn tới suy giảm sản lượng tự nhiên hàng năm từ 15% tới trên 30%; Các phát hiện dầu khí trong giai đoạn gần đây phần lớn có trữ lượng nhỏ, giá thành cao, giá dầu thấp nên hiệu quả kinh tế không cao dẫn đến số lượng công trình khai thác mới đưa vào để bổ sung sản lượng khai thác rất ít, trong 2 năm 2016 và 2017 chỉ 02 mỏ/công trình mới vào khai thác (năm 2016 đưa mỏ Thiên Ưng; năm 2017 đưa giàn Thỏ Trắng-3 mỏ Thỏ Trắng của VSP vào khai thác).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Trần Sỹ Thanh (bên trái) và Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn chủ trì hội nghị.

Vấn đề tài chính, tái cấu trúc và xử lý các khó khăn để đảm bảo cho PVEP phát triển chưa có định hướng rõ ràng; Các đơn vị dịch vụ dầu khí gặp rất nhiều khó khăn do khối lượng công việc và giá dịch vụ giảm sâu. Hầu hết các dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và chậm tiến độ so với kế hoạch; công tác giải quyết các tồn tại, khó khăn của một số dự án như Ethanol, xơ sợi Đình Vũ, một số dự án đầu tư nước ngoài vẫn còn phức tạp...

Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu, trong năm 2018, ngoài việc khắc phục những mặt hạn chế nêu trên, PVN cần phải thích ứng với những khó khăn, rủi ro từ yếu tố khách quan như: giá dầu phục hồi, nhưng chưa ổn định, việc giảm sút sản lượng ở các mỏ đang khai thác... 

PVN cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23-7-2015 của Bộ Chính trị và các quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả mục tiêu Chiến lược Phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Cùng với đó, PVN cần triển khai 8 nhóm giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1008/QĐ- TTg ngày 12-7-2017 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của PVN đến năm 2020. Trong đó, tập trung ổn định tổ chức, tư tưởng của người lao động trong toàn Tập đoàn, tạo sự đoàn kết, quyết tâm trong tất cả cán bộ, người lao động để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Ngoài ra, PVN cần tập trung tái cơ cấu toàn diện bộ máy quản lý từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp; tái cấu trúc đầu tư, quản trị để chống thất thoát, lãng phí. Đồng thời, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự phát triển bền vững. 

Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ tập hợp các kiến nghị của PVN và các đơn vị thành viên để Chính phủ xem xét, giải quyết những khó khăn, góp phần giúp PVN hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt tập thể lãnh đạo, người lao động Dầu khí, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng, Chính phủ đối với hoạt động của Tập đoàn thời gian qua. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẳng định “sẽ chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện thành công các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng”.

Phó Thủ tướng Trịnh Dũng chụp ảnh cùng 13 tập thể, cá nhân được tôn vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh tin rằng nếu được sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ tháo gỡ kịp thời từ Bộ Chính trị, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương, giai đoạn khủng hoảng của Tập đoàn sẽ sớm khép lại để mở ra những cơ hội mới, vận hội mới cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vực dậy và phát triển bền vững, lấy lại niềm tin của Đảng, Chính phủ và đồng bào cả nước.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Trần Sỹ Thanh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Dầu khí phát huy cao nhất tinh thần “Đoàn kết - Bản lĩnh – Đổi mới - Chuyên nghiệp”, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2018.

Tại hội nghị, 13 tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực khai thác dầu thô; cổ phần hóa doanh nghiệp; hiệu quả sản xuất kinh doanh; quản trị doanh nghiệp đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tôn vinh vì có những thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của PVN:

- Gia tăng trữ lượng dầu quy đổi đạt 10 – 15 triệu tấn;

- Khai thác dầu khí đạt 22,83 triệu tấn dầu quy đổi, trong đó khai thác dầu thô đạt 13,23 triệu tấn; khai thác khí đạt 9,6 tỷ m3;

- Sản xuất điện đạt 21,57 tỷ kWh;


Bình An