Sáng 15-6, ông Trịnh Xuân Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ký đơn gửi Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Hậu Giang xin không tái cử vào chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về nguyên nhân gửi đơn xin chưa tái cử, ông Thanh cho rằng, thời gian qua đã có nhiều dư luận nhiều chiều về ông. Trong quá trình chờ cơ quan chức năng làm rõ theo sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Thanh tự nguyện làm đơm xin chưa tái cử.

Ông Trịnh Xuân Thanh cho biết: “Tôi xin nhận sai sót khi đi xe biển số xanh. Lúc đầu, tôi nhận thức đơn giản nhưng sau đó tình hình phức tạp đi”.

Văn Đức