Ngày 29-6, HĐND TP Hải Phòng khoa XV, nhiệm kỳ 2016-2021  khai mạc kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố.

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa 14 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khóa 15. Ông Nguyễn Đình Bích và ông Dương Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Đồng thời, HĐND TP Hải Phòng bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP khóa 15. Kết quả, với số phiếu tín nhiệm cao, ông Nguyễn Văn Tùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP khóa 14 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP khóa 14; ông Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP khóa 14; ông Lê Thanh Sơn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP khóa 14 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Tùng, sinh ngày 28-12-1964 tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Sau khi-tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Tùng về Công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Hải Phòng; sau đó giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, Chủ tịch UBND, Bí thư huyện ủy huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Tháng 12-2015, HĐND khóa XIV, TP Hải Phòng bầu ông Nguyễn Văn Tùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.


Đ.H.