Dự Đại hội có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng…; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam một số tỉnh bạn; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố và 257 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình trao tặng bức trướng tại đại hội.

Năm năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thái Bình đã phát huy sức mạnh, thực hiện tốt nhiều chương trình phối hợp mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng như vận động Quỹ “Vì người nghèo” ở 3 cấp đạt trên 76,8 tỷ đồng, vận động qua chương trình an sinh xã hội đạt trên 500 tỷ đồng. 

Từ các nguồn hỗ trợ đã giúp xây dựng và sửa chữa 866 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo, giúp đỡ trên 10.000 lượt người nghèo tư liệu sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn…. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới trên 3,6 triệu ngày công, hiến trên 1.700 ha đất, góp phần tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Bình với 245/263 xã (đạt 93,1%) và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại Đại hội, ông Đặng Thanh Giang đã tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các vị được Đại hội phiên thứ nhất hiệp thương dân chủ cử tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; mong các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Các đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những kết quả MTTQ các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp vào thành tích chung của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói chung, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, các đồng chí đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành. 

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thiết thực và hiệu quả, tránh hình thức, phô trương và hành chính hóa. Tiếp tục làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội theo quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước. 

Đồng chí Hầu A Lềnh, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà lưu niệm chúc mừng Đại hội.

Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức MTTQ các cấp vững mạnh, trọng tâm là thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Chú trọng củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách làm công tác mặt trận các cấp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình phấn đấu vận động Quỹ “Vì người nghèo” ở 3 cấp đạt từ 10 tỷ đồng/năm trở lên, hỗ trợ 1.000 hộ dân xây dựng, sửa chữa “Nhà đại đoàn kết”, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ… 

Tại Đại hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình đã xác định 5 chương trình hành động trọng tâm trong nhiệm kỳ gồm: Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh địa phương; tiếp tục phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện quyền giám sát và phản biện xã hội, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, đồng thời tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... 

Thái Bình