Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT  Trương Minh Tuấn đánh giá đây là nỗ lực mới trong công tác tuyên truyền về quyền con người.

Bộ trưởng đề nghị các cơ quan báo chí tổ chức chuyên trang chuyên mục về quyền con người để đẩy mạnh tuyên truyền về lĩnh vực này, bố trí phóng viên chuyên trách mảng nhân quyền, giao cục thông tin đối ngoại phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền tổ chức hiệu quả hội nghị hàng tháng và sớm tổ chức các Hội nghị tập huấn cho phóng viên phụ trách nhân quyền theo kế hoạch.

Bộ Trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ thông tin về kế hoạch công tác nhân quyền năm 2016.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ đã thông tin về kế hoạch công tác nhân quyền năm 2016. 

Ông Vũ Anh Quang báo cáo chuyên đề Công tác nhân quyền trong hoạt động đối ngoại.

Ông Vũ Anh Quang, Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao báo cáo chuyên đề Công tác nhân quyền trong hoạt động đối ngoại và yêu cầu thông tin tuyên truyền trong tình hình mới.

Cũng theo Bộ trưởng Trương Ming Tuấn, Hội nghị cung cấp thông tin về nhân quyền cho báo chí sẽ được tổ chức thường kỳ mỗi tháng một lần.

Minh Tiến