Hiện, Thường trực Tỉnh uỷ đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đề cương tuyên truyền các hoạt động lễ kỷ niệm như: Tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để tổ chức Hội thảo “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng”; Tỉnh cũng đã làm việc với Nhà Xuất bản Sự thật và Hãng phim Tài liệu & Khoa học Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam để sản xuất tác phẩm liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tại Khu lưu niệm và khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Ban quản lý Khu di tích và huyện Cẩm Xuyên trồng, bảo vệ cây xanh, vệ sinh khu lưu niệm luôn xanh, sạch, đẹp để đón nhân dân đến thắp hương, tưởng nhớ Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh đang phát động cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Hà Huy Tập”; Đăng ký và đảm nhận các công trình chào mừng lễ kỷ niệm…

Trong lễ kỷ niệm sẽ có chương trình nghệ thuật phản ánh cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với dân tộc và quê hương Hà Tĩnh. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ông Lê Đình Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập một cách tiết kiệm, thiết thực, nhân văn.

Sông Lam