Trước và trong thời gian diễn ra hội nghị, nhiều cán bộ, chiến sỹ (CBCS) thuộc Phòng Bảo vệ mít tinh Hội nghị, khách quốc tế và Phòng Kỹ thuật bảo vệ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, bận rộn với công việc bảo vệ an toàn, góp phần vào thành công của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71.

Trung tướng Nguyễn Thanh Hà, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Bên lề hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Hà, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã trao đổi với PV Báo CAND những thành tích nổi bật trong năm 2015 của lực lượng Cảnh vệ với những đặc thù công việc riêng. Theo đó, để hoàn thành xuất sắc trọng trách vô cùng nặng nề là trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, mục tiêu trọng yếu của Trung ương và Chính phủ; bảo vệ các Hội nghị, mít tinh quan trọng của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo vệ và hướng dẫn đồng bào, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ luôn quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công việc mà đơn vị được giao tới từng CBCS. 

Với những cố gắng, nỗ lực trong công tác, năm 2015, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bảo vệ an toàn 2.282 cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, trong đó có 2.161 cuộc, lượt hoạt động trong nước và 89 chuyến công tác nước ngoài. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bảo vệ an toàn 69 đoàn khách quốc tế cấp cao đến thăm và làm việc tại Việt Nam (trong đó có 6 đoàn nguyên thủ quốc gia, 179 cuộc mít tinh, hội nghị, lễ hội quan trọng.

 Năm 2015, cả nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được giao là Cơ quan Thường trực của Tiểu ban An ninh trật tự bảo vệ các lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng trong Tiểu ban an ninh trật tự xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ với phương châm nắm chắc tình hình, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. 

Với những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã góp phần tích cực vào sự thành công của Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 và nhiều sự kiện chính trị quan trọng khác…

PV