Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận những đóng góp hết sức quan trọng của nguyên Tổng Giám đốc UNESCO Matsuura Koichiro trong việc thúc đẩy và phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO.

Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới của Việt Nam.

Khi còn đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc UNESCO, ông Matsuura Koichiro đã ủng hộ, ký kết và thúc đẩy triển khai Bản Ghi nhớ hợp tác Việt Nam – UNESCO giai đoạn 2005-2010 nhằm giúp Việt Nam nâng cao chất lượng giáo dục, bảo tồn di sản văn hóa.

Ông Matsuura Koichiro đã ủng hộ rất nhiều đệ trình của Việt Nam như: Công nhận phố cổ Hội An, Thành nhà Hồ, Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên… là Di sản văn hóa thế giới.

Nguyên Tổng Giám đốc UNESCO Matsuura Koichiro thể hiện sự ấn tượng với những phát triển của mối quan hệ giữa hai nước cũng như sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời cho biết, với uy tín và kinh nghiệm của mình sẽ vận động các nhà đầu tư của Nhật Bản đến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

K.H