Ngày 6-9, tại Thái Bình, Ban chấp hành họ Trần Việt Nam đã thông tin về Đại lễ giỗ Đức Hoàng Nghị Đại Vương vào ngày 14-9 (ngày 14 tháng 8 Âm lịch) tại Đền thờ Tổ họ Trần Việt Nam- Thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Lễ đại giỗ năm nay được tổ chức trọng thể, dự kiến có hơn 1.000 kiều bào họ Trần và hơn 10.000 người về dự. Đại lễ giỗ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 13-14/9.

Đặc biệt, cùng với việc tổ chức Đại lễ giỗ Đức Hoàng Nghị Đại Vương, Họ Trần Việt Nam vinh dự đón nhận bằng của Liên hiệp các hội UNESCO Thế giới tôn vinh các giá trị di sản lịch sử văn hoá thời Trần và vinh danh Doanh nhân tiêu biểu theo tiêu chí UNESCO cho Anh hùng Lao động - Nghệ nhân Trần Văn Sen - Chủ tịch Hội UNESCO bảo tồn các giá trị văn hoá dân tộc Việt Nam - Chủ tịch họ Trần Việt Nam.

Trước đó, năm 2011 Đền thờ Tổ họ Trần Việt Nam được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam cấp Bằng bảo trợ: Di tích lịch sử văn hoá; ngày 17-8-2015 UNESCO Thế giới đã cấp bằng bảo trợ công nhận Đền Trần Hoàng Nghị Đại Vương là: Di sản có giá trị lịch sử, văn hoá và giáo dục truyền thống của Việt Nam.

Chủ tịch Họ Trần Việt Nam Trần Văn Sen cho biết, trong nhiệm kỳ 2010- 2015 có 21 tỉnh, thành phố thầnh lập Ban liên lạc họ Trần và có một số địa phương đã tổ chức họ Trần 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). 

Đến nay, trên toàn quốc có trên 40 tỉnh thành phố thành lập BCH Họ Trần với hàng triệu hội viên. Lễ đại giỗ năm nay được tổ chức trọng thể, dự kiến có hơn 1.000 kiều bào họ Trần và hơn 10.000 người về dự. Đại lễ giỗ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 13-14/9.

Lưu Hiệp