Tới dư buổi kễ khai trương Hệ thống VCNET có:  đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương...

Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo được khai trương.

Để đáp ứng nhu cầu đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu lực, hiệu quả và nắm bắt dư luận nhanh nhạy, lan toả, kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo bước đột phá đối với công tác tuyên giáo, VCNET được Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Viettel xây dựng và triển khai hệ thống với phương châm “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, Hướng mạnh về cơ sở”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết “VCNET trước hết sẽ là hệ thống thông tin điện tử Tuyên giáo, giúp quản lý, điều hành tác nghiệp toàn bộ công tác của ngành Tuyên giáo toàn quốc chuyển từ giấy sang điện tử, tin học hoá hầu hết công việc hàng ngày, ứng dụng chữ kỹ số, chatbot thông minh”...VCNET là một mạng xã hội để chia sẻ trao đổi, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và phản bác các thông tin sai trái.

Các đại biểu tại buổi khai trương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long cho biết thêm, thông qua hệ thống, các lãnh đạo và cán bộ ngành Tuyên giáo có thể truy cập đến tất cả các ứng dụng, một lần đăng nhập duy nhất cho tất cả các công việc, có khả năng tương tác qua web hoặc smartphone. Ước tính hệ thống sẽ giúp tiết kiệm 50% thời gian giải quyết công việc và giảm khoảng 90% thời gian luân chuyển văn bản và chi phí xử lý, lưu trữ văn bản.

Người dân có thể tham gia mạng xã hội bằng các đăng ký trên hệ thống thông qua đường dẫn http://vcnet.vn hoặc tải về qua ứng dụng trên các Smartphone

Đối với hệ thống tuyên giáo sau khi thực hiện đăng ký như trên. Vui lòng liên hệ với phòng CNTT, Ban Tuyên giáo Trung ương, ĐT 080.45070 để được phân quyền và tham gia sử dụng.

Thu Thuỷ