Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Cù Thị Hậu cho biết cả nước hiện có trên 9,46 triệu người cao tuổi. Đến nay, đã có 100% xã phường, thị trấn đã thành lập Hội Người cao tuổi và đang hoạt động rất hiệu quả.

Một trong những mô hình rất có ý nghĩa và được toàn dân ủng hộ mạnh mẽ hiện nay là Câu lạc bộ liên thế hệ, trong đó 70% là người cao tuổi, 30% là các đối tượng trẻ tuổi hơn và có điều kiện kinh tế khá giả.

Mô hình này được triển khai từ năm 2010 với mục tiêu phát huy tối đa sức mạnh của chính người cao tuổi và cộng đồng giúp nhau thoát nghèo, tăng cường đoàn kết, tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm. Đến nay, đã có trên 580 Câu lạc bộ liên thế hệ được thành lập ở 15 tỉnh, thành phố thu hút gần 50.000 người tham gia.

Bên cạnh đó, phong trào người cao tuổi tham gia làm kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc… được triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa. Người cao tuổi trên cả nước đã vận động được con cháu hiến 12 triệu m2 đất để mở đường...

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết thêm, tỷ lệ người cao tuổi trên cả nước chiếm gần 10% tổng dân số tuy nhiên đến nay mới có 13/63 tỉnh, thành phố với 116 huyện thành lập Hội Người cao tuổi; tại các địa phương còn lại vẫn hoạt động theo mô hình Ban đại diện Hội Người cao tuổi.

Như vậy, thành viên của Ban đại diện đa phần là cán bộ chuyên trách chứ không phải do người cao tuổi đảm nhận. Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam mong muốn, thời gian tới, tất cả các địa phương đều có tổ chức hội đúng nghĩa để có thể phản ánh tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của người cao tuổi trên cả nước.

Đánh giá cao nỗ lực và những cống hiến của người cao tuổi trong thời gian qua, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, dù ở hoàn cảnh nào, người cao tuổi cũng thể hiện tốt vai trò quan trọng của mình trong quá trình phát triển của đất nước.

Ở các cuộc họp hay tiếp xúc cử tri ở cơ sở, người cao tuổi luôn có nhiều ý kiến sáng tạo, mang tính xây dựng, đặc biệt có vai trò quan trọng trong lĩnh vực giáo dục khi người cao tuổi luôn là tấm gương cho con cháu noi theo.

Trả lời đề xuất của Trung ương Hội Người cao tuổi về việc thành lập tổ chức hội ở cấp tỉnh và huyện, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai biểu dương tinh thần trách nhiệm và nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi trên cả nước.

Đồng chí đề nghị Hội Người cao tuổi Việt Nam có báo cáo chi tiết kết quả hoạt động của các tổ chức hội đã được thành lập thí điểm tại 13 tỉnh, thành phố; trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động cụ thể, làm căn cứ trình lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem xét, quyết định.

Hội Người cao tuổi Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của mình, phối hợp có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp trong việc vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với tinh thần “Tuổi càng cao, chí càng cao, nêu gương sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đỗ Bình