Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp, được dư luận quan tâm, đánh giá cao.

Ngay sau Đại hội, Tổ Biên tập và Ban Soạn thảo đã kịp thời rà soát, tổng hợp ý kiến của đại biểu tham dự đại hội, để khi Nghị quyết đại hội được ban hành sẽ là căn cứ giúp Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình hành động theo tình hình thực tế trên địa bàn. Từ đó giúp Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn quán triệt các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, từ nội dung các chương trình hành động mà Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam truyền tải tại hội nghị, đại biểu tham dự cần xác định rõ nội dung chương trình hành động của cả nhiệm kỳ, đưa ra được thời gian, lộ trình cụ thể trong triển khai thực hiện Nghị quyết tại địa phương.

Khẳng định năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu MTTQ các địa phương cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ tư tưởng đến hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Để thực hiện được điều này, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng mỗi cán bộ Mặt trận phải gương mẫu đi đầu, nêu cao tinh thần trách nhiện, tính kỷ luật kỷ cương, có năng lực, trình độ và nhiệt tình, hăng hái trong triển khai nhiệm vụ…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh và các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực đã quán triệt 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tại Nghị quyết Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Anh Minh – Diệp Vinh