Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Lãnh đạo một số cục, vụ chức năng của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Kế hoạch và đầu tư...

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo trung tâm do Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng trình bày, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bât, bài học kinh nghiệm; nghiêm túc chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong triển khai công tác HNQT và ĐNQP giai đoạn 2015-2018; kiến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể để triển khai Kế hoạch HNQT và ĐNQP giai đoạn 2018-2020; 

Thảo luận làm rõ những kết quả nổi bật qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 806-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; đề xuất các giải pháp tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 806 thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều thống nhất khẳng định: Giai đoạn 2015 - 2018 tiếp tục đánh dấu bước phát triển mạnh mỗ của công tác HNQT và ĐNQP; các hoạt động này dã thực sự góp phần bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, nâng cao sức mạnh, tiềm lực quốc phòng của đất nước; đóng góp quan trọng vào việc khẳng định, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. 

Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân đã nhận thức sâu sắc, đúng đắn, đầy đủ hơn vai trò, tầm quan trọng của công tác HNQT và ĐNQP; hiểu rõ HNQT và ĐNQP là bộ phận hữu cơ trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; là kế sách bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xà hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, ngoại giao trong điều kiện mới của đất nước.

Bàn về phương hướng, nhiệm vụ, hội nghị chỉ rõ: Công tác HNQT và ĐNQP giai đoạn 2018-2020 cần tiếp tục triển khai theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; coi trọng hợp tác quốc phòng song phương với các đối tác chủ chốt, đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập vào thực chất, đạt hiệu quả thiết thực.

Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ASEAN và do ASEAN giữ vai trò chủ đạo; tích cực triển khai Đề án Quân đội tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc; chủ động chuẩn bị mọi mặt để đảm bảo tổ chức thành công các hoạt động ĐNQP trong năm Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN 2020.

Khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến HNQT và ĐNQP; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các ban, bộ, ngành, địa phương; các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng trong triển khai công tác HNQT và ĐNQP; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống cơ quan chuyên trách ĐNQP theo hướng chính quy, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Công tác HNQT và ĐNQP giai đoạn 2015 - 2018 đã có bước chuyển quan trọng trên tất cả các mặt; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá là một trong những điểm sáng của Quân đội trong thời gian qua. Đồng chí Bộ trưởng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các các cơ quan, đơn vị trong toàn quân trong triển khai công tác HNQT và ĐNQP.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị toàn quân, thời gian tới cần tiếp tục đổi mới tư duy đối ngoại; phát huy đặc trưng, lợi thế của HTQT và ĐNQP trong xây dựng lòng tin chiến lược với các nước; nỗ lực tạo lập thế trận vững chắc Quốc phòng - An  ninh - Đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế  của đất nước, của QĐND Việt Nam trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác HNQT và ĐNQP giai đoạn 2015-2018; thảo luận và cho ý kiến về công tác bảo vệ an ninh trong các hoạt động HNQT và ĐNQP.

Xuân Mai