Đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương, chủ trì Hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tăng nhận định, việc nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện công tác đối ngoại là rất cần thiết, không chỉ đối với những cơ quan chuyên trách về đối ngoại mà đối với tất cả các cơ quan, đoàn thể trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan Đảng, nhằm đưa quan hệ đối ngoại Đảng không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được trang bị những kiến thức quan trọng, kỹ năng thiết thực để tham mưu, triển khai công tác đối ngoại của từng cơ quan như: tình hình quốc tế, khu vực và công tác đối ngoại Đảng năm 2019, trọng tâm công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong năm 2020; những nội dung quan trọng của Chỉ thị 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; các bước xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại hằng năm cũng như quy trình triển khai đoàn ra-vào.  

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, thảo luận sôi nổi về những vấn đề còn vướng mắc khi triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác đối ngoại ở cơ quan và trao đổi phương hướng giải quyết.

Với những kiến thức, kỹ năng mới được trang bị, thời gian tới các cán bộ làm công tác đối ngoại của các cơ quan Đảng ở Trung ương sẽ chủ động tham mưu triển khai công tác đối ngoại của cơ quan mình ngày càng chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại Đảng của Nhà nước ta trong tình hình mới.


Tiên An