Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Công tác thông tin đối ngoại nhằm cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại cho đại biểu đại diện các ban, sở, ngành liên quan cùng phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. 

Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ chuyên trách các địa phương nắm thêm kiến thức trong công tác tuyên truyền về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên đề về những vấn đề trọng tâm của thông tin đối ngoại, tập trung vào tình hình thế giới, khu vực và đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; một số nội dung trọng tâm trong tuyên truyền các hoạt động đối ngoại thời gian tới; phương pháp nhận diện và đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc tình hình Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, chủ quyền biển, đảo.

Các đại biểu, phóng viên, biên tập viên dự hội nghị tập huấn.

Các báo cáo viên đã làm rõ những thuận lợi, khó khăn và thách thức của tình hình thế giới, khu vực thời gian vừa qua đối với công tác thông tin đối ngoại cũng như những hoạt động thông tin đối ngoại trọng tâm trong thời gian tới. Đồng thời cung cấp những kinh nghiệm, kỹ năng nắm bắt, nhận diện để có biện pháp đấu tranh phù hợp, hiệu quả với những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch.

Văn Vĩnh