Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề "Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII", được tổ chức ngày 13-8 tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, trước sự tác động của tình hình thế giới và khu vực, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH ) của đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn. 

Song, với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành và địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế, công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế dộ XHCN, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, môi trường hòa bình, thuận lợi xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, kết quả đó có vai trò, đóng góp quan trọng của công tác ngoại giao nói chung, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của lực lượng CAND nói riêng. 

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, lực lượng Công an đã chú trọng xây dựng các cơ chế đối thoại, hợp tác an ninh song phương, đa phương, diễn đàn an ninh với các nước ASEAN, các nước lớn có tiếng nói chung trên các diễn đàn quốc tế. Đã thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, trao đổi thông tin nhằm đấu tranh phòng chống khủng bố, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, rửa tiền…tăng cường tiềm lực của lực lượng Công an. 

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ ra 5 nguy cơ lớn mà công tác bảo vệ an ninh của đất nước đang phải đối mặt  

Theo Bộ trưởng, đến nay, Bộ Công an đã có quan hệ với hơn 100 đối tác là các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát, cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tham gia hoạt động trong các tổ chức, diễn đàn hợp tác quốc tế đa phương, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với các tổ chức quốc tế, quy mô hợp tác không ngừng được mở rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhiều cấp độ khác nhau.

Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn mạng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác nghiên cứu cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình. Phối hợp với Bộ Ngoại giao kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, phương cách ứng xử phù hợp trong quan hệ với các nước, thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác cùng có lợi, khai thác nguồn lực kinh tế, KHCN, kỹ thuật tiên tiến.

Hai Bộ đã phối hợp trong công tác bảo vệ cơ quan đại điện, công dân Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời, chủ động mở rộng hợp tác trong đấu tranh, phòng chống tội phạm; giữa các đơn vị nghiệp vụ công an đã thường xuyên trao đổi với các đơn vị của Bộ Ngoại giao các thông tin, chủ trương, chính sách đối ngoại của các nước, các đối tác quan trọng, các đối tượng, các địa bàn nước ngoài phục vụ cho việc thiết lập, nâng tầm quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết thêm, Bộ Công an đã thường xuyên nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Bộ Ngoại giao, của các cơ quan đại diện VN ở nước ngoài trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh đất nước, nhất là trong phòng chống khủng bố và đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hoạt động tình báo gián điệp...

Bộ trưởng Tô Lâm nhận định, thời gian tới, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, cục diện thế giới đang tiếp tục vận động theo xu thế hòa bình, hợp tác cùng phát triển, nhưng các mối đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống vẫn tiếp tục gia tăng. Cùng với đó là hoạt động ngày càng gia tăng của các thế lực thù địch, phản động.

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã chỉ ra 5 nguy cơ lớn đối với công tác bảo vệ an ninh, bao gồm: Sự cọ sát chiến lược giữa các nước lớn; hoạt động tình báo, gián điệp, hoạt động chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch và bọn phản động; các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; vấn đề an ninh mạng đáng báo động; tội phạm hình sự diễn biến rất phức tạp, xu hướng liên kết chặt chẽ với nhiều tội phạm...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác đối ngoại, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, Bộ trưởng Tô Lâm đưa ra một số đề nghị Bộ Công an và Bộ Ngoại tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc theo dõi tình hình thế giới, khu vực, nâng cao khả năng phân tích, nghiên cứu cơ bản, dự báo chiến lược.

Tích cực phối hợp tham vấn, tham mưu chính sách và triển khai các hoạt động liên quan đến công tác đối nội, đối ngoại và bảo vệ ANQG. Tham mưu với Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định quan hệ với các nước, nhất là các nước lớn, các nước láng giềng, các nước có quan hệ truyền thống, các đối tác hợp tác, các đối tượng đấu tranh trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia và công tác đối ngoại. 

Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế toàn diện,… gắn hoạt động đối ngoại với công tác bảo vệ ANQG;...  tăng cường tiềm lực về mọi mặt, nâng cao vị thế của đất nước, tạo sự đồng thuận giữa các nước trong và ngoài khu vực, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước và bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 

Hai Bộ cần tăng cường phối hợp trong việc phát hiện, nắm bắt các cơ hội, đồng thời chủ động phối hợp ứng phó, xử lý có hiệu quả các nguy cơ, thách thức đối với lợi ích và an ninh quốc gia. Tích cực phối hợp nắm chắc tình hình từ xa, đánh giá kịp thời và dự báo chính xác các vấn đề, đối tượng, đối tác quan trọng, nhạy cảm liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia. Nỗ lực phối hợp kiểm soát tốt các vấn đề bên trong, không để ảnh hưởng đến việc triển khai công tác đối ngoại. 

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị hai Bộ phối hợp triển khai có hiệu quả các kế hoạch công tác nhằm đảm bảo an ninh, chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, ngăn chặn ý đồ thâm nhập, cài cắm nội gián, phá hoại nội bộ, thu thập tin tức tình báo. Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ cán bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và các hoạt động hợp tác với nước ngoài, chú trọng phối hợp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phối hợp xây dựng và triển khai các biện pháp đấu tranh ngoại giao nhằm ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, định hướng đúng đắn trong dư luận; tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong.

Phối hợp chặt chẽ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác, học tập, lao động và định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. Tích cực tác động chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định làm ăn, cải thiện cuộc sống, hưỡng về quê hương đất nước, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trước mắt, phối hợp chặt chẽ trong công tác xác minh, tiếp nhận, xử lý các vấn đề liên quan đến việc nhận trở lại công dân Việt Nam không được nước ngoài cho phép cư trú.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đơn vị chức năng của hai bộ cần thường xuyên tổ chức trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận để thống nhất chủ trương về những vấn đề nhạy cảm liên quan đến công tác đối ngoại và công tác đảm bảo an ninh quốc gia. Phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị, phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn đối với các đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước đi thăm và làm việc tại nước ngoài, các đoàn cấp cao các nước đến thăm và làm việc tại Việt Nam, các hội nghị, hội thảo quốc tế quan trọng được tổ chức tại Việt Nam.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn các Bộ, ban, ngành, các địa phương, các đồng chí lãnh đạo BNG, các đồng chí đại sứ và các đồng chí đang công tác trong lĩnh vực đối ngoại đã quan tâm, phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của ngành công an.

D.T - A.N