Với chủ đề “"Chủ động, sáng tạo, phục vụ hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững", Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 19 có sự tham gia của khoảng hơn 350 đại biểu là lãnh đạo và các đơn vị của Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành; lãnh đạo các tỉnh, thành phố. 

Phát biểu ý kiến khai mạc và chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định, kể từ Hội nghị Ngoại vụ 18 năm 2016 đến nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Mặc dù vậy, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và sự thống nhất, phối hợp từ Trung ương đến tất cả các địa phương trong cả nước, công tác đối ngoại đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị.

"Trong thành tựu chung đó, có dấu ấn rất quan trọng của đối ngoại địa phương và công sức rất to lớn của đội ngũ anh chị em làm công tác này. Công tác đối ngoại địa phương đã được triển khai chủ động, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm. Chúng ta đã mở rộng và khai thác hiệu quả các mối quan hệ với đối tác nước ngoài, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy thương mại, đầu tư, đóng góp thiết thực vào các mục tiêu phát triển của địa phương và cả nước", Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng chỉ ra rằng, tiến trình hội nhập quốc tế ở cả cấp trung ương và địa phương vẫn còn nhiều hạn chế; nếu không có giải pháp tháo gỡ, sẽ là những nút thắt, rào cản đối với tiến trình hội nhập quốc tế, không chỉ ngăn cản các địa phương tranh thủ lợi ích của hội nhập, mà còn làm gia tăng nguy cơ tụt hậu xa hơn.

Các đại biểu tham dự hội nghị lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Từ đó, Phó Thủ tướng đặt ra yêu cầu, các lãnh đạo địa phương cùng các cán bộ ngoại giao cần phải nỗ lực tìm ra cách thức "làm sao để công tác ngoại vụ địa phương phải thật sự tạo ra bước chuyển đối với tiến trình hội nhập quốc tế tại địa phương mình; phát huy tối đa tiềm năng địa phương, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, sản phẩm địa phương; góp phần giải quyết các bài toán phát triển ở địa phương trong thời gian tới". 

"Những yêu cầu và nhiệm vụ của hội nhập quốc tế đặt ra cho Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 19 ngày càng cao, kỳ vọng đối với đóng góp của công tác ngoại vụ địa phương và các cán bộ mang sứ mệnh trong sự phát triển của địa phương, doanh nghiệp và người dân ngày càng lớn", Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu sẽ cùng đưa ra ý kiến thảo luận theo 4 định hướng lớn, trong đó bao gồm việc quyết liệt đổi mới tư duy hội nhập quốc tế; tập trung cao độ thực hiện tốt hội nhập quốc tế gắn với phát triển kinh tế xã hội; khắc phục tình trạng địa phương "độc lập tác chiến", tiến tới bắt tay hợp tác cấp độ địa phương; và làm tốt công tác thu hút đầu tư nước ngoài.

Từ ngày mai, 13-8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12" cũng sẽ được khai mạc và kéo dài đến ngày 17-8.

An Nhiên - Duy Tiến