Tham dự còn có Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Tuý.

Các tham luận trình bày tại hội nghị đều tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp của Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Trong đó chỉ ra những thuận lợi trong việc triển khai Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra những kiến nghị, những bài học kinh nghiệm cụ thể để hoạt động chất vấn thực sự có chiều sâu, thiết thực, giải quyết được những vấn đề bức xúc, khẳng định được vai trò của người đại biểu dân cử như: tự nâng cao năng lực của đại biểu; chủ động nắm bắt thông tin, đặc biệt là các vấn đề nóng của địa phương; trả lời một cách cầu thị, có trách nhiệm, vào thẳng vấn đề được cử tri chất vấn; tăng cường theo dõi, giám sát các cơ quan thực hiện các kết luận sau mỗi phiên giải trình. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển biểu dương và đánh giá cao tinh thần thẳng thắn của các đại biểu khi đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của HĐND, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả. Thực tiễn công tác quản lý nhà nước của các tỉnh, thành phố trong khu vực đang đòi hỏi HĐND cần phải tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh: Thứ nhất, đề nghị HĐND các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cần tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới cách thức làm, không đi theo đường mòn nếp cũ, sáng tạo là rất quan trọng. Thứ hai cần phải tập trung đổi mới ở 3 lĩnh vực. Một là phương thức hoạt động, hai là nội dung hoạt động, ba là phong cách hoạt động. Chúng ta phải nâng cao chất lượng lên, phong cách của chúng ta phải gần dân hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị HĐND phải bám sát các Nghị quyết của Đảng, tranh thủ sự ủng hộ cao của tổ chức Đảng các cấp, triển khai tốt việc chuyển tải các Nghị quyết, chủ trương của Đảng thành các cơ sở pháp lý để thực hiện hiệu quả, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tiếp tục nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của đại biểu, các ban của HĐND, mỗi cán bộ phải thạo về chính trị, giỏi về chuyên môn, phương thức tiếp xúc cử tri cũng phải đổi mới, cụ thể, sát thực; công tác tuyên truyền cũng phải thay đổi, làm sao để hoạt động của HĐND với người dân, với cử tri luôn gần nhau, gắn bó mật thiết với nhau.

Mỹ Phượng - Trí Dũng