Những nguồn lực ban đầu này đang được sử dụng cho công tác xét nghiệm, điều tra thực địa, giám sát, phân tích dữ liệu và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Hợp tác y tế giữa Mỹ và Việt Nam là nền tảng cho sự hợp tác song phương kể từ năm 1998 khi CDC Mỹ hợp tác với Việt Nam để thiết lập các hệ thống y tế bền vững, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao; tăng cường năng lực y tế công cộng dài hạn; và bảo vệ sức khỏe của người dân Việt Nam và người dân Mỹ.

Với sự hợp tác lâu dài này với CDC Mỹ, Việt Nam hiện đang đi đầu trong các nỗ lực toàn cầu để ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với COVID-19. CDC Mỹ đã hợp tác với Việt Nam để nâng cao năng lực trong bốn lĩnh vực thiết yếu gồm: các hệ thống giám sát để nhanh chóng đón đầu các ổ dịch trước khi lan rộng; mạng lưới phòng xét nghiệm để chẩn đoán chính xác bệnh và xác định mầm bệnh mới; nâng cao năng lực của nhân viên y tế tuyến đầu để xác định, truy dấu và ngăn chặn các ổ dịch tại nguồn dịchh; các Trung tâm đáp ứng khẩn cấp để điều phối hiệu quả các nỗ lực ứng phó khi xảy ra nguy cơ.
CDC Mỹ. Ảnh: Reuters

Cũng theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, từ tháng 1 năm nay, CDC Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị và ứng phó với đại dịch COVID-19. Bao gồm: thực hiện hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các hoạt động đáp ứng khẩn cấp, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, giám sát dịch bệnh, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) và truyền thông về nguy cơ; làm việc cùng với Bộ Y Tế của Việt Nam, các cán bộ dịch tễ học đã được đào tạo (thám tử dịch bệnh) để tiến hành điều tra ổ dịch nhằm thu thập, phân tích và phiên giải dữ liệu và góp phần vào việc đưa ra các quyết định dựa trên bằng chứng;  thực hiện các khóa đào tạo về KSNK, truy dấu người tiếp xúc, và xét nghiệm và đảm bảo chất lượng; xây dựng các hướng dẫn và quy trình quốc gia, cùng với Bộ Y tế trong các lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn, chuẩn bị sẵn sàng cho cơ sở y tế, giám sát, xét nghiệm và duy trì điều trị HIV trong bối cảnh dịch COVID-19.

Khoản cấp vốn lần này của CDC Mỹ nhằm tăng cường hơn nữa các khoản đầu tư lâu dài trên toàn cầu cho kiểm soát HIV, lao và sốt rét, loại trừ bệnh bại liệt và chuẩn bị cho dịch cúm và các bệnh dịch khác. 

Được biết, CDC Mỹ đang hỗ trợ các hoạt động trong 6 lĩnh vực kỹ thuật ưu tiên trên toàn cầu để chống COVID-19: ứng phó khẩn cấp; phòng xét nghiệm, giám sát và dịch tễ học; kiểm soát y tế biên giới; kiểm soát nhiễm khuẩn và chuẩn bị tại các cơ sở y tế; lập kế hoạch chuẩn bị phòng chống đại dịch; và chuẩn bị vaccine.


H.Chi