Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng công tác phòng chống thiên tai đã được quan tâm thường xuyên và nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự tham gia trách nhiệm của người dân. 

Với sự nỗ lực chung của toàn xã hội, công tác phòng chống thiên tai đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của ngươi dân và nhà nước. Tuy nhiên,chính quyền nhân dân ở một số vùng còn có tư tưởng chủ quan. Công tác dự báo, cảnh báo sớm chưa đáp ứng được nhu cầu. Trong khi đó, biến đổi khí hậu, nước biển dâng tác động đến nước ta nhanh hơn so với dự báo... 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tham gia Lễ phát động.

Phó Thủ tướng đề nghị ngay sau Lễ phát động này, các Bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội, trường học, lực lượng vũ trang… cần tập trung triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia, tạo được sự tham gia rộng rãi của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và nhân dân, trong đócần đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống thiên tai cho người dân...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và khu vực tư nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng với Chính phủ và nhân dân Việt nam trong sự nghiệp phòng, chống thiên tai.

Nhân dịp này, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai trao tặng 500 triệu đồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống Thiên tai, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng trao tặng tổng cộng 40 bể bơi cho các đơn vị trực thuộc tại Hải Phòng.

V. Huy