Nhà máy thủy điện này sẽ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ với chi phí thấp hơn và giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiệt điện của Việt Nam. MIGA phát hành bảo lãnh trị giá 239,7 triệu đôla Mỹ cho một nhóm các bên cho vay do Goldman Sachs và Bank of Tokyo Mitsubishi (BTMU) đứng đầu. 

Khoản tài chính được bảo lãnh sẽ được dùng cho việc thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng nhà máy thủy điện có công suất 102 MW nằm khoảng 15km về phía Tây Bắc xã Hồi Xuân. 

Nhà máy sẽ sản xuất và bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo một hợp đồng mua bán điện. Bảo lãnh của MIGA nhằm bảo hiểm rủi ro không thực hiện nghĩa vụ tài chính với bảo lãnh thanh toán của chính phủ cho các bên cho vay và có kỳ hạn dài 15 năm.

L.Hiệp