Những mâu thuẫn trong cách áp dụng luật đã khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng lao đao.

Từ năm 2008 đến nay, Quốc hội đã thông qua nhiều văn bản quy phạm pháp luật về thuế TTĐB và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bia, rượu là sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cuộc họp chiều 6-9 tại trụ sở VCCI nêu ra nhiều mâu thuẫn trong cách áp dụng luật Thuế.

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã có các văn bản gửi các cơ quan thuế để xin hướng dẫn về cách xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt và đã được Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng cục Thuế hướng dẫn cách xác định giá để tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Từ năm 2007-2015, các doanh nghiệp đã thực hiện theo văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế.

Tuy nhiên, Kiểm toán nhà nước trong các đợt kiểm toán tại các doanh nghiệp năm 2014 và 2015 đã kiến nghị truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với Sabeco và Habeco do Kiểm toán nhà nước xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt khác với các hướng dẫn của Tổng cục Thuế và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp bàn về vấn đề áp dụng thuế TTĐB chiều 6-9 do Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát (VBA) tổ chức, ông Nguyễn Sỹ Cương, đại biểu quốc hội cho rằng, việc truy thu thuế hay hồi tố phải áp dụng có lợi cho doanh nghiệp nhưng phải được pháp luật quy định.

Luật mới quy định được hồi tố. Đối với trường hợp cụ thể của Sabeco đã có hướng dẫn của ngành thuế. Nhưng văn bản bộ Tài chính yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn của Kiểm toán có nghĩa là Cục thuế hướng dẫn sai. Nếu cơ quan thuế hướng dẫn sai thì phải chịu trách nhiệm.

Ông Nguyễn Sỹ Cương cho rằng cơ quan thuế hướng dẫn sai thì phải chịu trách nhiệm

Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty Luật BASICO cho rằng, hiện đã có một loạt văn bản mới, câu chuyện này không đơn thuần là thu thuế, mà là câu chuyện pháp lý, thu thuế đối với cộng đồng doanh nghiệp. Luật chỉ cho phép áp dụng hồi tố có lợi. Nhà nước chỉ cần thực hiện đúng chứ chưa nói hỗ trợ, nâng đỡ, giúp đỡ doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, ý kiến của các chuyên gia, luật sư đều cho rằng luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để người thực hiện hiểu đúng và hiểu như nhau. Việc áp dụng luật để thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với Sabeco và Habeco cho thấy có sự không thống nhất, mỗi cơ quan thực thi nhiệm vụ áp dụng một kiểu. Nếu Bộ Tài chính giữ quan điểm truy thu, hồi tố thì tức là đi ngược với tinh thần của Chính phủ mới – Chính phủ phục vụ.

Bởi vậy, Chính phủ cần xem xét và chỉ đạo giải quyết trên cơ sở pháp luật để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển phù hợp với xu thế hội nhập.

Việt Hà