Năm 2019, công tác giám sát, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được Mặt trận Tổ quốc các cấp ở TP Hồ Chí Minh quan tâm thực hiện; tập trung tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề về những vấn đề bức xúc của người dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác vận động, chăm lo người nghèo, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và công tác cứu trợ thiên tai...

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội  nghị.

Đặc biệt, công tác vận động, chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc khó khăn, các hộ dân bị di dời, giải tỏa thuộc các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố và nhiều hộ gia đình khó khăn ở 14 tỉnh thành trong cả nước; công tác chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo và các đối tượng xã hội khác được hệ thống Mặt trận chủ động triển khai thực hiện từ thành phố đến cơ sở và tổ chức chăm lo chu đáo, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tổ chức cho nhân dân đón Tết đoàn kết, đầm ấm, đảm bảo tết đến mọi người, mọi nhà.

Đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh đó, đã thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên cùng Công an thành phố trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các cuộc vận động, các phong trào khác như: Phối hợp tổ chức chuyên đề "Đấu tranh ngăn ngừa các hoạt động tín dụng đen và tội phạm cho vay nặng lãi", “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”, “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”,... Qua đó, đã mang lại hiệu quả tích cực, huy động được đông đảo lực lượng quần chúng nhân dân cùng với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách tự giác. Có nhiều mô hình, cách làm hay sáng tạo góp phần giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở, được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Đồng thời nhấn mạnh: “Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm khác, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cần tiếp tục tập trung vận động người dân tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Có đảm bảo an ninh chính trị trật, tự an toàn xã hội mới phát triển kinh tế bền vững, do đó MTTQ phải chú trọng vấn đề này”.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh
phát biểu

Nguyễn Cảnh