Trung tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3 dự và chỉ đạo luyện tập.

Tham gia luyện tập các nội dung diễn tập có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT; đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT; đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy... 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. 

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Thái Bình năm 2019 được thực hiện dưới đề mục "Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức thực hành tác chiến phòng thủ”. Cuộc diễn tập được chia thành 3 giai đoạn gồm: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. 

Trong quá trình tổ chức luyện tập, khung diễn tập của tỉnh thực hành diễn tập tổ chức các hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ và tổ chức hiệp đồng, bảo đảm cho tác chiến phòng thủ. 

Tại buổi luyện tập, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT Nguyễn Hồng Diên khẳng định: Diễn tập KVPT là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong năm 2019; nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát huy vai trò tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng và tác chiến KVPT; đây cũng là dịp để kiểm tra, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý, giải quyết các tình huống về quốc phòng, an ninh xảy ra trên địa bàn, cũng như kiểm tra trình độ huấn luyện và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. 

Để bảo đảm yêu cầu đề ra trong quá trình luyện tập các nội dung diễn tập, đồng chí Nguyễn Hồng Diên đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và các thành viên trong khung tập dành thời gian theo kế hoạch, tập trung luyện tập các nội dung diễn tập nghiêm túc, bảo đảm cho diễn tập chính thức đạt kết quả tốt. 

Nghiên cứu kỹ các nội dung văn kiện diễn tập, tham khảo gợi ý của đạo diễn, diễn tập thuần thục, nhuần nhuyễn và giải quyết sáng tạo, hiệu quả các tình huống giả định phát sinh trong quá trình luyện tập, diễn tập, bảo đảm bám sát nguyên tắc, ý định chỉ đạo của cấp trên và phù hợp tình hình thực tế. 

Các đạo diễn của Quân khu 3 chú trọng hoàn thiện các nội dung diễn tập và hướng dẫn, giúp các thành viên trong khung tập hoàn thành nhiệm vụ. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia diễn tập tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng phương án được cấp trên thông qua, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, quản lý chặt chẽ văn kiện, phương tiện trong quá trình diễn tập.

Kết thúc phần luyện tập cơ chế, các thành phần tham gia gồm đạo diễn, khung tập đã tổ chức rút kinh nghiệm.

Việc luyện tập các nội dung diễn tập diễn ra trong 2 ngày (24 và 25-9-2019). Đây là điều kiện quan trọng để chuẩn bị tốt cho cuộc diễn tập KVPT năm 2019 diễn ra trong 3 ngày (2 - 4-10-2019).

T.H.