Chiều 10-7, Chánh thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà cũng cho hay, thanh tra đang vào cuộc, khi nào có kết luận chính thức sẽ thông tin tới dư luận. 

Trước đó, vào ngày 9-7, ACV có phản hồi về việc bổ nhiệm cán bộ, và "thanh minh":  Đây không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm công vụ thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp của Tổng công ty. 

Theo lãnh đạo ACV, nhu cầu kiện toàn tổng thể nhân sự quản lý các cấp của Tổng công ty, các Chi nhánh cảng hàng không của Tổng công ty được đặt ra từ năm 2015, đặc biệt là sau khi Tổng công ty chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần từ ngày 1-4-2016. Được biết, Tổng công ty ACV bao gồm 395 đầu mối với tổng số hơn 9.500 người lao động. 

Lãnh đạo ACV khẳng định, việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc ACV, Người đại diện pháp luật không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm công vụ thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp của Tổng công ty.

Phạm Huyền