Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo các Ủy ban chuyên trách của Quốc hội, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng các ban HĐND 13 tỉnh, thành phố trong khu vực ĐBSCL, đại diện các Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ…

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, vấn đề liên kết vùng là một vấn đề vừa cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài, sống còn của vùng ĐBSCL. Vì sao liên kết kinh tế vùng trở thành vấn đề sống còn của ĐBSCL? Làm thế nào, cơ chế nào để thực hiện được mục tiêu liên kết đó? Đó là những câu hỏi lớn mà nhiều cuộc hội thảo, nhiều diễn đàn đề cập đến, nhưng vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, chủ đề “Vai trò của HĐND trong đánh giá, đề xuất, cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết vùng trong xây dựng và phát triển nông nghiệp chất lượng cao” là vấn đề khó, vấn đề mới lần đầu được bàn trong một hội nghị HĐND cả nước.

Theo đó, HĐND từng địa phương cần có cách tiếp cận những nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu liên kết vùng, xây dựng và phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Các tỉnh, thành phố trong khu vực phối hợp để rà soát và hoàn thiện phát triển kinh tế của từng địa phương, không để không gian kinh tế ảnh hưởng bởi sự chia cắt của địa giới hành chính.

Trao cờ cho đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

“Việc ban hành các Nghị quyết của HĐND cần tính đến các yếu tố phù hợp với quy hoạch kế hoạch liên quan đến phát triển kinh tế vùng. Chỉ rõ các cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp tham gia hình thành và phát triển vùng. Phát triển mô hình sản xuất nông trại thay cho kinh tế hộ gia đình; xây dựng và phát triển nông thôn mới chất lượng cao; thực hiện triển khai các công trình trọng điểm, công trình giao thông, thủy lợi… có tính liên kết vùng” – Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, nhấn mạnh.

Trần Lĩnh