Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trần Thanh Mẫn, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Các tiết mục nghệ thuật tại hiện lại những hình ảnh Cách mạng Tháng mười Nga và Văn hóa xứ sở Bạch Dương được các nghệ sĩ Việt Nam thể hiện một cách sống động trong buổi Lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng mười Nga.

Cùng dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương; các đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các tướng lĩnh; đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ TP Hà Nội; các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô..

Toàn cảnh buổi Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng mười Nga.

Trong diễn văn mở đầu Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chân lý: "Dù cho vật đổi sao dời, tinh thần Cách mạng Tháng Mười và những thành quả lịch sử cũng như cống hiến to lớn của nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô Viết đối với loài người mãi mãi không bao giờ phai mờ, mãi mãi sẽ còn ghi đậm trong tâm trí của mọi người có lương tri trên toàn thế giới. 

Riêng đối với Việt Nam, chúng ta có đầy đủ căn cứ để khẳng định rằng, mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên tiếp cận, tiếp thu và vận dụng sáng tạo rất thành công những tư tưởng Cách mạng Tháng Mười vào sự nghiệp cách mạng của nước ta”. 

Lãnh đạo Đảng Nhà nước đến dự Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng mười Nga.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhờ có đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác- Lênin, với ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, kết hợp với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bạn bè quốc tế, cách mạng Việt Nam mới có được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay. Thành tựu mà nước ta đạt được minh chứng cho sức sống của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ở phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách. Song, với lý tưởng cao đẹp và những bài học thực tiễn sâu sắc từ Cách mạng Tháng Mười Nga tiếp tục soi rọi, tỏa sáng, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô Viết về tình đoàn kết quốc tế cao cả, sự ủng hộ to lớn, hết sức quý báu dành cho nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi  Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng mười Nga.

"Chúng ta cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận nhằm tiếp tục làm sáng tỏ những quy luật, nguyên lý phát triển, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; tập trung quán triệt sâu sắc những quan điểm, đường lối cơ bản nêu trong Cương lĩnh của Đảng và triển khai thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm mà các Đại hội, nhất là Đại hội XII gần đây của Đảng đã chỉ ra" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc kết.

Cũng theo Tổng Bí thư, Việt Nam kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga trong bối cảnh đất nước ta đang chứng kiến những ngày sôi động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng. 

Cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, đang chuyển động theo chiều hướng tích cực. Đảng đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả nhiều Nghị quyết quan trọng. Chính phủ đang hành động quyết liệt thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng. Quốc hội đang có những đổi mới mạnh mẽ, được cử tri và nhân dân cả nước hoan nghênh. 

Các đại biểu Nga cùng đại biểu nhiều nước đến dự Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng mười Nga.

"Với tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và ý chí Việt Nam, với quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới, với niềm tin son sắt vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc, vào tương lai tươi sáng của đất nước, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga xúc động phát biểu, là lớp người ngay từ buổi đầu được thụ hưởng nền giáo dục của chế độ mới, những người ở thế hệ ông đã được thấm sâu những hệ quả cao cả và tất yếu của Cách mạng Tháng Mười. 

Ông Vinh nhận thức sâu sắc rằng, nếu không có Cách mạng Tháng Mười Nga thì không có Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. 

Các đại biểu cựu chiến binh, thanh niên xung phong tại buổi Lễ.

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nga khẳng định, nếu không có sự giúp đỡ chí tình của nhân dân Liên Xô dành cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thì thế hệ những người như ông không có may mắn được đặt chân đến đất nước của Cách mạng Tháng Mười để học tập và nghiên cứu, tiếp nhận tri thức, kỹ thuật tiên tiến trong rất nhiều ngành học, trở thành những hành trang quý giá giúp họ trở về Tổ quốc phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

"Mỗi chúng tôi luôn khắc ghi trong ký ức đời mình những tình cảm sâu nặng với các cô giáo, thầy giáo Liên Xô đã coi chúng tôi như những người con, người cháu, người em thân thiết trong gia đình, nhường cơm sẻ áo, chăm lo cả về vật chất và tinh thần, làm tất cả những gì có thể vì học sinh Việt Nam thân yêu" - đồng chí Nguyễn Hồng Vinh xúc động cho biết.

Đồng chí Tạ Thị Bích Ngọc thay mặt thế hệ trẻ phát biểu cảm nghĩ tại Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng mười Nga.

Tiếp theo, đồng chí Tạ Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng, thắng lợi của Cách mạng Tháng mười Nga đã truyền tỏa ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, cổ vũ và góp phần khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực, tự cường, niềm khát khao được cống hiến cho độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất tổ quốc, góp phần hiện thực hóa lý tưởng cách mạng của bao lớp thanh niên Việt Nam”. 

Theo đồng chí Tạ Thị Bích Ngọc, dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng mười Nga là dịp để tuổi trẻ tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc Cách mạng Tháng mười Nga vĩ đại, được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và cũng là dịp để tỏ lòng thành kính tri ân tới Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu  và lớp lớp thế hệ đi trước đã cống hiến, hi sinh tính mạng, sức lực và trí tuệ để tuổi trẻ hôm nay có cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do và hạnh phúc. 

Các đại biểu đại diện cho lực lượng CAND tham dự buổi Lễ

Thay mặt thế hệ trẻ, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội hứa sẽ nguyện cống hiến hết mình để xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh: “Chúng tôi mong muốn trên bước đường rèn luyện của mình, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, dìu dắt của các cấp ủy đảng, chính quyền và các thế hệ cha anh đi trước để chúng tôi từng bước trưởng thành, xứng đáng là lực lượng kế cận, chủ nhân tương lai của đất nước Anh hùng” 

Đại biểu các tôn giáo dự Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng mười Nga.
Một số hình ảnh trong buổi Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng mười Nga:

N.Yến -T.Huyền -T.Xuân -T.Ngọc