Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đang lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố và cộng đồng DN về dự thảo nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Dự thảo nghị định sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ để thực thủ tục XNK hiệu quả; đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh trong nước và quốc tế của các DN.

Đây là dự thảo nghị định có rất nhiều nội dung quy định về thủ tục hành chính, với 206 điều bố cục thành 19 chương gồm: quy định chung; cơ chế một cửa quốc gia; chế độ ưu tiên đối với DN; thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK; thủ tục hải quan đối với hàng lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh...

Được biết, từ ngày 20-6 đến 24-6, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến cộng đồng DN và cục hải quan địa phương tại khu vực phía Bắc và phía Nam, để đảm bảo kết cấu, nội dung dự thảo nghị định được đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp với thực tế và có tính khả thi cao.

L.Hiệp