Đồng chí Trương Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thân mật thăm hỏi bà con trong khu phố, các cán bộ phường, quận…

Sau khi nghe lãnh đạo Phường thông báo với bà con cử tri về tiêu chuẩn đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và thông qua tiểu sử tóm tắt đối với đồng chí Trương Hòa Bình, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa 14.

Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đồng chí Trương Hòa Bình lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với 100% cử tri nhất trí.

Nhiều cử tri nêu ý kiến: Đồng chí Trương Hòa Bình có đầy đủ các tiêu chuẩn qui định. Về đạo đức, lối sống, tất cả bà con trong khu phố đều biết gia đình ông sống giản dị, gần gũi, thân thiết với bà con. Ông rất quan tâm đến đời sống bà con, gia đình gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách và pháp luật cùng các quy định của chính quyền địa phương. Bản thân ông rất tích cực tham gia đầy đủ các cuộc họp khu phố.

Ông đặc biệt quan tâm đến người nghèo, học sinh nghèo trong phường, tặng quà, tập vở…Về lý lịch tiểu sử, ông sinh ra trong gia đình truyền thống cách mạng ở Cần Giuộc, Long An, suốt quãng đời tuổi trẻ đến bây giờ, tất cả phục vụ cho nhân dân, đất nước...

Phát biểu trước cử tri, đồng chí Trương Hòa Bình đã bày tỏ lòng biết ơn về sự tín nhiệm của bà con cử tri và hứa với cử tri, dù ở cương vị nào, đơn vị bầu cử nào cũng xin hứa với bà con cử tri luôn quan tâm chăm lo đến đời sống bà con nhân dân, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Dù ở cương vị nào đồng chí hứa với bà con cử tri sẽ làm hết sức mình để góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Hoàng Châu