Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã thông báo vắn tắt về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII, dự kiến tổ chức từ ngày 21-3 đến ngày 16-4 tới; thông báo đến cử tri về kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang trong nhiệm kỳ vừa qua; lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các cử tri.

Cử tri TP Bắc Giang đã nêu một số kiến nghị như đối với tình trạng hàng lậu, hàng giả, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, tràn lan, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường nông thôn, các cơ quan chức năng cần có những giải pháp phù hợp để giải quyết, khắc phục.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri Bắc Giang; cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của cử tri Bắc Giang đối với hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang trong nhiệm kỳ qua và báo cáo với cử tri một số nét chính về tình hình thế giới và đất nước, đồng thời cho biết: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 của nước ta đạt 6,68%, cao nhất trong 5 năm vừa qua.

Trong nhiệm kỳ qua, có 16/26 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước ta đạt và vượt so với mục tiêu kế hoạch. Trong những chỉ tiêu chưa đạt, đáng chú ý là bội chi ngân sách năm vừa qua ở mức 6,1%; năng suất lao động còn thấp; lao động qua đào tạo đạt 52%. Riêng tỉnh Bắc Giang 5 năm qua đã có nhiều kết quả trong phát triển nông nghiệp, xây dựng hạ tầng giao thông, là tiền đề quan trọng cho phát triển trong 5 năm tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn cử tri tỉnh Bắc Giang đã luôn quan tâm, nhắc nhở để các đại biểu Quốc hội thấy được trách nhiệm của mình. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: "Chừng nào còn là đại biểu Quốc hội, chừng đó sẽ đem hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Việt Hùng