Tổ công tác này có nhiệm vụ chính là hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc về cấp giấy chứng nhận cho người dân; kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổ công tác sẽ triển khai ở một số đô thị lớn bắt đầu từ ngày 9-5 và sẽ tiếp tục thực hiện ở các địa phương có nhiều vướng mắc được phản ánh về Bộ qua đường dây nóng. Hiện nay, các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu đều có nguyên nhân từ nguồn gốc đất phức tạp, có tranh chấp…

K.Vy