Tham dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế; Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVND, Anh hùng lao động và hơn 300 đại biểu là gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ phát biểu khai mạc Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V. 

Quán triệt tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”,  trong 5 năm qua, các ngành, các cấp, các địa phương trong toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Tiêu biểu là các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”, “Dân vận khéo”, “Dạy tốt, học tốt”, “Vì an ninh Tổ quốc”... 

Đặc biệt, phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” đã có những cách làm hay, sáng tạo. Đến nay, tỉnh có 2 huyện đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 59 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có 52 xã đã có quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

 Các đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V.

Qua phong trào thi đua yêu nước xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực. Nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích trong lao động, sản xuất được áp dụng trong thực tế; nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được tuyên truyền, phổ biến rộng khắp...  


13 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua Chính phủ.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội thi đua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ khẳng định, Đại hội là dịp để tôn vinh, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực tự cường, truyền thống yêu quê hương, đất nước; tạo khí thế mới, tinh thần mới trong việc quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng tỉnh phát triển toàn diện, bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương để cùng đồng bào, nhân dân cả nước thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở VHTT; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 tập thể là Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Phú Vang và phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy cùng 4 cá nhân tiêu biểu; 3 tập thể, 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài ra, 13 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua Chính phủ; 1 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 2 tập thể, 7 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 cá nhân là Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên-Huế; 9 tập thể và 12 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế.


Anh Khoa