Tại Hội nghị, lần đầu tiên Bộ TT&TT đã giới thiệu việc áp dụng thử nghiệm Hệ thống theo dõi và đánh giá các chỉ số phát triển Ngành TT&TT phục vụ công tác quản lý.Trong đó, hệ thống áp dụng trên 13 lĩnh vực chủ đạo thuộc thẩm quyền quản lý của ngành TT&TT.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị giao ban quản lý Nhà nước tháng 7-2019

Hệ thống cung cấp thông tin liên quan đến việc cập nhật, so sánh, đánh giá các nhóm mục tiêu. Điểm ưu việt là cho phép người dùng tự định nghĩa, cấu hình lại các nhóm phát triển, thay thế các chỉ số khi cần, do đó dễ dàng theo dõi, phân tích và điều chỉnh các mục tiêu phát triển. 

Thông qua hệ thống, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị có thể đánh giá cụ thể từng tiêu chí để quản lý ngành, lĩnh vực một cách khoa học và hiệu quả. Đây là cách làm mới của Bộ TT&TT nhằm hướng tới việc quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng dựa trên cơ sở dữ liệu. 

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, vấn đề quan trọng nhất trong công tác quản lý nằm ở số liệu. Hệ thống đánh giá và giám sát các chỉ số về phát triển ngành không chỉ có chức năng cảnh báo, giám sát mà còn là công cụ giúp các chuyên viên có thể phân tích tình hình, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho công việc. 

Dự kiến, từ nay đến cuối năm, Bộ TT&TT sẽ cho chạy thử Hệ thống theo dõi và đánh giá các chỉ số phát triển ngành TT&TT và sẽ sớm đưa vào sử dụng chính thức bắt đầu từ năm tới.

Hùng Quân