35 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng phát triển lớn mạnh và đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

Tổ chức giáo hội đã được thành lập ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, ở vùng sâu, vùng xa và hải ngoại.

Giáo hội Phật giáo đã phát triển 4 trường đại học, 34 trường trung cấp Phật học, 8 lớp Cao đẳng Phật học và đào tạo trên 100 tiến sỹ, 100 thạc sỹ, 2.500 cử nhân, 4.500 tăng ni tốt nghiệp trung cấp Phật học trên cả nước.

Các hoạt động văn hóa, an sinh, từ thiện xã hội, trùng tu, xây cất chùa chiền… đều đạt những thành tựu khả quan.

Trong thời gian tới, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam.

PV