Theo đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện, trong giai đoạn từ 2014-2017, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng đã chi sai nhiều khoản: tiền hội nghị tuyên truyền hơn 72 triệu đồng; thanh toán sửa chữa, đầu tư xây dựng hơn 30 triệu đồng; tiền công tác phí, nhiên liệu hơn 215 triệu đồng,… 

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Giám đốc Sở NN&PTNT tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. 

Cụ thể, ông Ty có liên quan đến việc thanh toán các khoản chi còn sai sót, với tổng số tiền sai phạm hơn 430 triệu đồng.

Nhật Đăng