Trong năm 2018, các đơn vị của ngành đã tự tổ chức kiểm tra và lập 10.554 biên bản, xử lý 128 cá nhân vi phạm. Riêng cấp Tổng công ty đã thành lập 87 đoàn kiểm tra đột xuất. Ngoài việc kiểm tra thường xuyên theo quy định, từ Tổng công ty đến các đơn vị liên quan phối hợp với Phòng 9 Cục CSGT, thanh tra Cục Đường sắt Việt Nam, các đoàn kiểm tra liên ngành tại các địa phương thành lập 158 đoàn kiểm tra đảm bảo ATGT đường sắt ở tất cả các hệ, trên các tuyến đường sắt.

Đối với các vụ tai nạn, vi phạm quy trình quy phạm, sự cố uy hiếp an toàn chạy tàu do chủ quan, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã kịp thời điều tra, phân tích, tìm nguyên nhân, quy trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức liên đới. 

Các đơn vị đã xử lý 10 tập thể và 41 cá nhân liên quan, đồng thời thông báo kết luận gửi đến các đơn vị liên quan làm bài học, rút kinh nghiệm và xây dựng các biện pháp phòng ngừa, tránh tái diễn.

N.Y