Trước đó, UBKT  Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành 2 kỳ họp để xem xét, kết luận giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng đối với ông  Đặng Văn Hoà và ông Nguyễn Thanh Tân.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy An Giang, ông Đặng Văn Hòa với trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang thực hiện công tác tổ chức, cán bộ nhưng đã chủ quan, không tham mưu thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch trước khi trình lãnh đạo quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch công chức đối với 1 trường hợp; không thành lập tổ kiểm phiếu khi lấy phiếu tham khảo về việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng ở cơ quan, làm phát sinh dư luận về tính khách quan của kết quả kiểm phiếu...

Đối với ông Nguyễn Thanh Tân, UBKT Tỉnh ủy An Giang kết luận trong thời gian là Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang, ông Tân đã sử dụng Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B, do Trung tâm FLAI (đã hết thời hạn hoạt động) cấp, để đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính...

Theo UBKT Tỉnh ủy An Giang, vi phạm của ông Đặng Văn Hoà và ông Nguyễn Thanh Tân đã ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, tổ chức Đảng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật...


Trần Lĩnh