Đồng thời, bỏ phiếu đề nghị xử lý kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp và cách chức Bí thư Ban Cán sự TAND tỉnh Đồng Tháp đối với ông Nguyễn Thành Thơ, Chánh án TAND Tỉnh Đồng Tháp; bỏ phiếu đề nghị xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Văn Mỹ cùng là 2 Phó Chánh án và ông Nguyễn Ngọc Thông, Chánh văn phòng TAND tỉnh Đồng Tháp.

Theo bà Lê Thị Kim Loan, đây mới chỉ là biểu quyết để có hình thức xử lý kỷ luật của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, còn kết quả xử lý cuối cùng đối với các tập thể và cá nhân liên quan thuộc TAND Tối cao xem xét. 

Tỉnh Đồng Tháp đang làm hồ sơ, thủ tục để chuyển cho TAND Tối cao. Tập thể và các cá nhân bị đề nghị xử lý kỷ luật nêu trên do liên quan đến sai phạm về tài chính đã được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp kiểm tra và phát hiện sai phạm.

Như Anh