Phát biểu tại Hội nghị, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao kết quả đã đạt được trong những năm qua, đề nghị hai đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa chương trình 38 của Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an nhằm nâng cao nhận thức về công tác dân vận; tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy ký kết Chương trình phối hợp.

Tại Hội nghị, thay mặt CATP Hà Nội và Ban Dân vận Thành ủy, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và đồng chí Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã ký kết Chương trình phối hợp, thực hiện công tác dân vận giữa ban dân vận Thành ủy và CATP Hà Nội giai đoạn 2016-2021.

Trần Xuân - Hồng Vân