Từ nay đến cuối năm, các Ban Nội chính Thành ủy, Tỉnh ủy phối hợp tốt với các cơ quan chức năng để nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp. 

Cùng với đó, Ban Nội chính các Thành ủy, Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tập trung thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, dư luận quan tâm về tiêu cực (đất đai, khoáng sản, dự án đầu tư, thuế, hải quan…) để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực. 

Ban Nội chính Thành ủy, Tỉnh ủy tiến hành rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế, xã hội theo hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương để phát hiện, chuyển cơ quan chức năng xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế theo đúng quy định của pháp luật.

Các Ban Nội chính Thành ủy, Tỉnh ủy khu vực miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch thi đua chuyên đề “Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng”. 

Ban Nội chính Thành ủy, Tỉnh ủy các tỉnh tập trung tham mưu, chỉ đạo, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là các vụ án đã khởi tố, điều tra. 

Ban Nội chính Thành ủy, Tỉnh ủy các tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy xây dựng báo cáo về công tác bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác, tích cực đấu tranh chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, xây dựng báo cáo về người đứng đầu tiếp dân, trực tiếp đối thoại, lắng nghe và xử lý ý kiến phản ánh của nhân dân…

6 tháng đầu năm nay, các Ban Nội chính Thành ủy, Tỉnh ủy khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã thực hiện khá tốt việc tham mưu, đề xuất các Thành ủy, Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham mưu, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng ở địa phương. 

Ban Nội chính Thành ủy, Tỉnh ủy các tỉnh đã tổ chức 101 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 123 cấp ủy, tổ chức Đảng; qua kiểm tra, giám sát đã tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng: đã phát hiện, chuyển cơ quan điều tra xử lý 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng. 

Các Ban Nội chính Thành ủy, Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo xử lý xong 32/108 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, đồng thời chủ trì, phối hợp tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý tình hình nổi lên về an ninh, trật tự, các vụ án, vụ việc nổi cộm, dư luận quan tâm…

PV (Theo TTXVN)